Training “Ervaringsdeskundigheid”

Van ervaring tot ervaringsdeskundigheid

De training ervaringsdeskundigheid zet jouw ervaring om in ervaringsdeskundig zodat je vanuit jouw ervaring weet hoe jij andere met dezelfde ervaring goed kunt helpen.

In deze training krijg je alle tools om jouw ervaring op de juiste manier in te zetten.
De training start met de theorie en daarna zullen er voorbeelden volgen vanuit de praktijk om het vervolgens zelf uit te gaan proberen.
We sluiten af met een evaluatie.

Deze training is voor de buddy’s en op uitnodiging van Lady Letters gratis.

Wat is ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid betekent dat je je ervaring inzet om een ander te helpen. Bij Lady Letters is dit je ervaring als slachtoffer van huiselijk geweld. Iedereen met ervaring is niet automatisch een ervaringsdeskundige. Hiervoor heb je vaardigheden nodig om dit goed in te zetten bij je werk als buddy. Niet iedereen met ervaring is er klaar voor om deze stap te zetten en niet iedereen is geschikt. Daarom is het belangrijk te realiseren welke eigenschappen je dient te bezitten om ervaringsdeskundige te worden.

We gaan bespreken hoe de ervaring jouw gevormd heeft en hoe je deze ervaring exact in kunt zetten in je werk als buddy.

WhatsApp chat WhatsApp Lady Letters